January 17, 2018, 4:47 am
Home HCL Piatra Soimului 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL PIATRA SOIMULUI

PE ANUL 2015

 

Nr.crt

HCL Piatra Soimului pentru luna ian 2015

Vizualizare

1

Hotarari luna ianuarie 2015

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna feb 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna februarie 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna martie 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna martie 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna apr 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna apr2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna mai 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna mai 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna iun 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna iun 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna iul 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna iul 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Piatra Soimului pentru luna aug 2015

 

Vizualizare

1

HCL Piatra Soimului luna aug 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Piatra Soimului pe luna

sept 2015

Vizualizare

1

HCL 30/25.09.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra Soimului pe anul 2015

Vizualizare

2

HCL 31/25.09.2015 privind insusirea in lista de inventar a domeniului public privind "Strada Deleni din sat Luminis, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt" in lungime de 0.344 km conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu nr.6821/22.09.2015, realizat prin fonduri europene

Vizualizare

3

HCL 32/25.09.2015 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Imbracaminte asfaltica usoara str.Deleni km.0+000-0+425 si pietruire km.0+607-0+760 cornuna Piatra Soimului, judetul Neamt

Vizualizare

4

HCL 33/25.09.2015 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Imbracaminte asfaltica usoara str Statiunii, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt

Vizualizare

5

HCL 34/25.09.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2341 mp teren in favoarea UAT Comuna Piatra Soimului

Vizualizare

6

HCL 35/25.09.2015 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.20/29.05.2015 privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului ,,RONET,, , a suprafetei de 10 m.p. teren situat in satul POIENI, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt

Vizualizare