November 24, 2020, 6:19 am
Home Anunturi si comunicate

ANUNT


Vă facem cunoscut că in data de 22.12. 2011, la sediul Primariei  comunei  Piatra Soimului se va desfasura examenul de promovare , în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru functia publica,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei  Piatra Soimului .

Examenul se va desfasura dupa urmatorul program :

  • 22 decembrie  2011 - orele 10,00 - proba scrisă
  • 27 decembrie 2011 - interviul

Dosarul de examen se depune în termen de 20 de zile de la data afişării la sediul institutiei a anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv in perioada  23 noiemrie – 12 decembrie 2011.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Prezentei anexăm  bibliografia stabilită pentru examenul de promovare .

BIBLIOGRAFIA

stabilita pentru examenul de promovare in grad profesional  din perioada 22 - 27 decembrie  2011

Bibliografie  :

 

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata - Monitorul Oficial nr. 365 / 2007

2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - Monitorul Oficial nr.157 / 2004,  cu modificarile si completarile ulterioare

3. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare

4. LEGEA nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul IX* Impozite si taxe locale.