November 23, 2020, 11:18 pm
Home Compartimente primarie
Compartimente

 

 

ATRIBUTII :

 • urmărirea execuţiei bugetare;
 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • asigură centralizarea şi verificarea dărilor de seamă a instituţiilor finanţate din bugetul local precum şi întocmirea dării de seamă proprii;
 • întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local, etc.;
 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de urmărire, încasare şi control a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;
 • constată şi stabileşte categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoanele fizice şi agenţii economici;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil .

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Hodor Rodica

Consilier I

Ailenei Elena

Consilier I

Albeata Neculai

Referent III

Ciubotariu Stela

Referent III

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2014       - vizualizare

Atributii

Nume si prenume

Functia

Hodor Elena

Referent III

  ATRIBUTII REGISTRU AGRICOL:

  • aplicarea legilor fondului funciar.
  • adeverinţe pentru şomaj, ajutor social,  şcoală, dispensar, etc. pe baza unei cereri tip completată de solicitant;
  • adeverinţă de rol agricol pe baza unei cereri scrise de mână;
  • certificat de producător agricol eliberat pe baza unei cereri tip şi după efectuarea verificării în teren;
  • adeverinţă de proprietate animale ce se eliberează după verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaţă);
  • titluri de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991 sau a Legii 169/1997 sau a Legii 1/200 : solicitare comisie, deplasare comisie în teren şi verificare,
  • eliberarea procesului verbal de punere în posesie,
  • întocmirea fişei pentru eliberarea titlului şi eliberarea lui de către OCPI Neamt pentru întocmirea titlului de proprietate.

  PERSONAL

  Nume si prenume

  Grad profesional

  Rusu Aneta

  Referent III

  Catana Elena

  Referent III

  RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie;
  • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie racorduri utilităţi;
  • Urmărirea executării lucrărilor în construcţii – disciplina în construcţii;
  • Lucrări de reparaţii imobile aparţinând Consiliului Local;
  • Întocmirea documentaţiilor pentru hotărâri ale Consiliului Local;
  • Eliberare autorizaţii ocupare domeniu public pe perioada limitata (cu ocazia diverselor evenimente)

  PERSONAL

  Nume si prenume

  Functia

  Ing. Capra Mihai

  Personal contractual

  Hodor Andrei Dragos

  Responsabil probleme mediu

  Lutescu Neculai

  Muncitor I

  Puica Vasile Lucian

  Mecanic

   

  RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  -desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  -verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
  -asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  Rusu Gheorghe

  Sef serviciu

  RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - vizualizare

  Norme de protectie impotriva incendiilor - vizualizare