February 23, 2018, 2:58 am
Home HCL Piatra Soimului 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL PIATRA SOIMULUI

PE ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Piatra Soimului pe luna

ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2018 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Piatra Soimului, judetul Neamt, in contextul transferului contributiilor de la angajator la angajat, conform prevederilor O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea legii nr.227/2015 privind codul fiscal, incepand cu 01.01.2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 privind aprobarea "Planului de actiuni si de lucrari de interes local" ce urmeaza a se desfasura in anul 2018, cu beneficiarii VMG - legea nr.416/2001

Vizualizeaza